Oprichter internet excuseert zich voor ‘//’

Sir Tim Berners-Lee, die algemeen aanprezen word als de oprichter van het wereldwijde web, heeft zich openlijk geexcuseerd voor de dubbele slash (‘//’) die voor een webadres getypt moet worden. De dubbele slash zou nergens voor nodig zijn.

The double slash, though a programming convention at the time, turned out to not be really necessary Mr. Berners-Lee in The NY Times

Sterker nog, ze zouden zelfs meer schade toegebracht hebben dan gedacht: Tim Berners-Lee, ook een benadigd natuurkundige, zegt dat door de omslachtigheid van het protocol (‘http://’) onnodig veel bomen sneuvelden elke keer er een internetadres op papier gedrukt werd. Ook excuseert hij zich voor het tijdverlies en de polsblessures die het gevolg zijn van het typen van de extra tekens.

Waar vroeger heel wat ophef ontstond over het ‘lange’ protocol die je moest intypen om een website te bereiken, wordt dit in de recentste browsers al opgevangen. Deze zetten nu zelf het protocol voor een webadres. Het volstaat dus www.pixelmountain.be in te typen om op je favoriete webstek te geraken.

Leave a reply